Za brodove

Za brodove

Ovde možete pronaći razne vrste akumulatora za upotrebu u nautici.

Po nameni postoje dve kategorije akumulatora:
1. Starter akumulatori - namenjeni za startovanje motora broda ili čamca
2. Akumulatori za napajanje - namenjeni za napajanje električne mreže plovila
 
Kod najvećeg broja električnih sistema na plovilima ove dve funkcije su razdvojene i posebno se koristi akumulator namenjen za startovanje motora i poseban je sistem koji obezbeđuje rezervno napajanje plovila. Ovo je kod većih plovila gotovo pravilo da bi se izbeglo preterano pražnjenje akumulatora tokom mirovanja plovila i samim tim izbeglo nemogućnost startovanja motora zbog ispražnjenosti akumulatora. Kod manjih plovila ili čamaca moguće je koristiti i samo jedan akumulator(koji je za to namenjen!) za obe funkcije!
Za sužavanje izbora ponuđenih akumulatora molimo da koristite funkciju "Detaljna pretraga" sa leve strane ekrana. Odaberite kapacitet, polaritet, marku i tehnologiju izrade akumulatora koji Vam odgovara.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.