Starter akumulatori

Starter akumulatori

Starter akumulatori

U ovoj kategoriji se nalaze akumulatori koji su predviđeni za startovanje motora plovila!

U određenim slučajevima pojedini modeli akumulatora se mogu koristiti i za napajanje i za startovanje!

Svi modeli akumulatora u ovoj kategoriji su bez tečnog elektrolita i u potpunosti bez održavanja!

Nema opasnosti od curenja elektrolita, kiseline po unutrašnjosti plovila!

Bez isparavanja i bez opasnosti od eksplozije!

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.