Za napajanje plovila

Za napajanje plovila

- U ovoj kategoriji možete pronaći akumulatore namenjene za napajanje električnih sistema plovila.

- Ovi akumulatori su isključivo namenjeni za korišćenje kao napajanje i nisu namenjeni za starter aplikacije.

- Dostupni modeli: Exide Multicraft (sa tečnim elektrolitom)

- Exide GEL (sa gelom)

- Exide Maxxima, Optima (suv, sa spiralnim ćelijama)

- Haze akumulatori (suv, VRLA tehnologija)

 

Za manje električne vanbrodske motore se prvenstveno koriste male VRLA baterije,

ove baterije, akumulatore možete pogledati u posebnoj kategoriji

 

- Haze VRLA akumulatori - 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.