CTM VRLA AGM

CTM VRLA AGM
 • Specijalni stacionarni akumulatori, baterije za napajanje raznih električnih potročača.
 • U verzijama od 6 i 12V, kapaciteti od 1.2Ah do 200Ah.
 • Radna temperatura od -20oC do +50oC
 • AGM (Absorbed Glass Mat) sa absorbovanim elektrolitom - VRLA(Valve Regulated Lead Acid) Tehnologija
 • Bez tečnog elektrolita
 • Upotreba: Električni bicikli, UPS uređaji za napajanje, alarmi, razni medicinski uređaji, invalidska kolica, mašine za čičćenje podova, solarne aplikacije, telekomunikacije, vetrogeneratori, industrijski sistemi...itd.
 • U potpunosti bez održavanja
 • Montiranje u bilo kojem položaju
 • Veoma mali nivo samopražnjenja (oko 3% pražnjenja mesečno tokom skladištenja na temp. od 20oC)
 • Napon punjenja: u slučaju cikličnog korišćenja 2.35V/ćelija na temp. od 25oC
 • u slučaju konst. punjenja 2.27-2.3V/ćelija na temp. od 25oC
 • Serije baterija:
 • 1. CT - standardna AGM serija baterija sa životnim vekom od 8 godina, dostupna u verzijama sa 6 i 12V, od 1.2Ah do 24Ah
 • 2. CTL - \"Long Life\" serija AGM baterija sa produženim životnim vekom od 10-12 godina, dostupno u veličinama od 18Ah do 200Ah

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.